21/08/2014 Seminarium kontaktowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Nabór został przedłużony

18/08/2014[title] | eTwinning Seminarium wielostronne na temat "450-lecie urodzin Williama Szekspira"

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na seminarium wielostronne na temat "450-lecie urodzin Williama Szekspira"

28/07/2014 Seminaria kontaktowe, wielostronne i warsztaty doskonalenia zawodowego

Ważna informacja dotycząca naboru.

25/07/2014[title] | eTwinning Seminarium wielostronne na temat "Digital literacy"

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na seminarium wielostronne na temat "Digital literacy"

25/07/2014[title] | eTwinning Seminarium wielostronne "Mój pierwszy projekt eTwinning"

Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności pracujących z uczniami w wieku 12+ na seminarium wielostronne "Mój pierwszy projekt eTwinning"

24/07/2014[title] | eTwinning Seminarium kontaktowe na temat "Game-based learning"

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych szkół ponadpodstawowych na seminarium kontaktowe na temat "Game-based learning"

23/07/2014[title] | eTwinning Seminarium kontaktowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy początkujących w eTwinning nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning.

23/07/2014[title] | eTwinning Warszaty doskonalenia zawodowego na temat "Closing the gap between family and school: the role of digital technologies"

Zapraszamy nauczycieli wszystkich rodzajów szkół i dowolnej specjalności na warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning.

22/07/2014 Nowa odsłona TwinSpace już we wrześniu!

Planujesz projekt w nowym roku szkolnym? Sprawdź kiedy go zarejestrować by korzystać z nowej platformy.

18/07/2014[title] | eTwinning European Year of Development 2015 - konkurs ogłoszony przez niemieckie Krajowe Biuro eTwinning

Niemieckie Krajowe Biuro eTwinning po raz kolejny organizuje konkurs, w którym za najlepsze projekty można otrzymać nagrody do 1000 euro!