Aneta Wilk

Aneta Wilk

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie podkarpackim

Trener kursów online

Nauczyciel języka angielskiego z trzynastoletnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej w Lubeni. W czasie swojej praktyki zawodowej wielokrotnie angażowała się w realizację międzynarodowych kampanii i projektów edukacyjnych, w czasie których aktywnie wykorzystywała technologię informacyjno-komunikacyjną. Dwukrotnie brała udział w kampanii Spring Day in Europe, zrealizowała 9 projektów eTwinning, z czego 3 z nich zostały odznaczone Europejską Odznaką Jakości, zaś 5 – Krajową Odznaką Jakości.

Uczestniczka wielu kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w pracy dydaktycznej, w tym kursów zrealizowanych w ramach uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie”, COMENIUS – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej: Introduction to ICT (University of Limerick, Irlandia), ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning (Smart Solutions Ltd., Malta).

Kontakt:
wilkaneta@poczta.onet.pl