Bożena Boryczka

Bożena Boryczka

Trener kursów online

Bożena Boryczka ­ nauczyciel bibliotekarz (od 1985 roku), edukator doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej z uprawnieniami do prowadzenia kształcenia na odległość. Od 2001 roku nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, gdzie tworzy i prowadzi szkolenia stacjonarne, blended-learning i online. Trener i autorka kursów eTwinning od 2014 roku.
Pasjonatka dobrej literatury i mądrego wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Kontakt:
bozena.boryczka@oeiizk.waw.pl