Elżbieta Karaś

Elżbieta Karaś

Ambasador eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim

Jestem nauczycielką języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach. Program eTwinning stwarza ogromne możliwości współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach. Projekty realizowane przez moich uczniów owocują wysoką motywacją do nauki języka i używanie szeroko pojętych narzędzi TIK.

Kontakt:
ekaras00@gmail.com