Ewa Kurzak

Ewa Kurzak

Trener kursów online

Nauczyciel dyplomowany. W 2012 r nadano jej tytuł: honorowy profesor oświaty. Jest ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Pracuje jako nauczyciel i dyrektor przedszkola. Absolwentka SP KNO i pasjonatka e-Learningu, b-Learningu w edukacji.

Z programem eTwinning związana od 15 grudnia 2014 roku (pierwsza konferencja w Polsce). Od roku 2006 pełni rolę ambasadora programu eTwinning i trenera kursów internetowych. Autor i współautor kilku kursów utworzonych na potrzeby programu eTwinning.

Koordynator projektów nagrodzonych w europejskich konkursach eTwinning (2005- miejsce I – projekt Playing and Learning, 2010- miejsce I – projekt Colours of Life; 2009 –II miejsce- projekt 1,2, Buckle my Shoe). Sześciokrotny laureat krajowych konkursów eTwinning (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014).

Kontakt:
ewa.kurzak@wp.pl