Halina Pilarz

Halina Pilarz

Koordynator eTwinning w województwie opolskim

Kuratorium Oświaty w Opolu

Historyk z wykształcenia, st. wizytator. Jestem koordynatorem wojewódzkim programu eTwinning i Comenius oraz przedstawicielem punktu kontaktowego programu Leonardo da Vinci.

Uważam, że  program eTwinning to doskonała forma nawiązywania współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i inspiracja do doskonalenia umiejętności językowych i ICT. Pasjonują mnie podróże, film, literatura faktu oraz polityka międzynarodowa, lubię słuchać muzyki rockowej.

Kontakt:
+77 452 45 26
halinapilarz@kuratorium.opole.pl