Jan Pawłowski

Jan Pawłowski

Koordynator eTwinning w województwie małopolskim

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wizytator, doświadczony nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, oddany promotor rozwoju młodych talentów, metodolog i nauczyciel akademicki skutecznie poszukujący rozsądnego korzystania z osiągnięć współczesnej technologii w edukacji. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w zakresie wspomagania metodycznego, kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Aktywnie uczestniczył w licznych ogólnopolskich projektach informatycznych. Trener programu Intel „Nauczanie dla Przyszłości” oraz koordynator programu „Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” Miasta Krakowa, autor i mentor zasobów nauczania zdalnego.

Hobby: turystyka, motoryzacja, nowe technologie.

Kontakt:
+12 630 36 23
jan.pawlowski@kuratorium.krakow.pl