Konkursy europejskie

Główna kategoria konkursu „Europejskie nagrody eTwinning”, każdego roku fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na trzy podkategorie – za projekty, w których biorą udział:

·         uczniowie w wieku 4-11 lat,

·         uczniowie w wieku 12-15 lat,

·         uczniowie w wieku 16-19 lat.

Obok kategorii głównej w konkursie o „Europejskie nagrody eTwinning”, co roku ogłaszanych jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje np. nagroda w kategorii język hiszpański ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu, nagroda w kategorii język francuski ufundowana przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz francuskie NSS, nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki ufundowana przez polskie NSS i inne.