Konkursy europejskie

Główna kategoria konkursu „Europejskie nagrody eTwinning”, każdego roku fundowana przez Komisję Europejską, dzieli się na trzy podkategorie – za projekty, w których biorą udział:

·         uczniowie w wieku 4-11 lat,

·         uczniowie w wieku 12-15 lat,

·         uczniowie w wieku 16-19 lat.

Obok kategorii głównej w konkursie o „Europejskie nagrody eTwinning”, co roku ogłaszanych jest także kilka kategorii specjalnych, w których nagrody ufundowały inne organizacje np. nagroda w kategorii język hiszpański ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu, nagroda w kategorii język francuski ufundowana przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz francuskie NSS, nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki ufundowana przez polskie NSS i inne.

05/05/2016[title] | eTwinning Zwycięzcy Nagród Europejskich 2016

Spośród 202 nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy zwycięzców w 3 kategoriach wiekowych oraz 8 w kategoriach specjalnych. Projekty te są wspaniałym przykładem współpracy partnerskiej i prezentują ponadprzeciętne osiągnięcia. 

Serdecznie gratulujemy...

10/11/2015[title] | eTwinning Ogłoszenie konkursu - Europejskie Nagrody eTwinning 2016

10/10/2015[title] | eTwinning Gemeinsam in Frieden leben!/Żyjmy wspólnie w pokoju!

Kolejna edycja europejskiego konkursu organizowanego przez Niemieckie Krajowe Biuro eTwinning i European Movement Germany.

12/03/2015 Laureaci konkursu "Europejskie Nagrody eTwinning 2015"
26/11/2014[title] | eTwinning Ogłoszenie o konkursie "Europejskie Nagrody eTwinning 2015"
11/04/2014[title] | eTwinning Laureaci konkursu "Europejskie Nagrody eTwinning 2014"