Tydzień z Movie Maker

Tydzień z Movie Maker

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning i wszystkich chętnych, którzy chcą wykorzystywać program Windows Movie Maker, aby uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne i prowadzone projekty.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Uczestnicy powinni też posiadać umiejętność obsługi urządzenia rejestrującego obraz wideo (kamera bądź aparat cyfrowy, telefon komórkowy, wbudowana kamera komputerowa, itp.). Do pracy nad filmem niezbędny jest mikrofon (wbudowany lub zewnętrzny).

Opis kursu

Podczas kursu omówione zostaną podstawowe funkcje programu Windows Movie Maker, umożliwiające utworzenie amatorskiego filmu.

Moduł 1 jest wprowadzeniem do programu Windows Movie Maker. Uczestnicy poznają podstawowe informacje o programie i jego interfejs. Obejrzą także przykładowe filmy przygotowane w programie. Wykonają Zadanie 1 i obowiązkowe Zadanie 2.

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak utworzyć kolekcje, w których gromadzi się klipy i je organizować. Poznają sposoby importowania zdjęć do wybranej kolekcji. Nauczą się, w jaki sposób dodaje się zdjęcia do projektu i wzbogaca je o wybrane efekty wideo, jak dodać przejścia wideo i w jaki sposób utrwalić pracę. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 3 uczestnicy nagrają krótki film za pomocą dowolnego urządzenia, do którego mają dostęp i wykorzystają go w programie Movie Maker. Dowiedzą się, jak zaimportować plik wideo do programu i w jaki sposób można go podzielić i dołączyć do gotowego projektu zdjęciowego. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

Moduł 4 to czas na zapoznanie się z możliwościami uatrakcyjnienia filmu utworzonego przy pomocy programu Windows Movie Maker napisami, począwszy od tytułu początkowego, tytuły na poszczególnych klipach, skończywszy na napisach końcowych. Uczestnicy wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

W module 5 uczestnicy dowiedzą się, jak zaimportować pliki muzyczne i dodać je do filmu, a także jak nagrać narrację. Poznają też miejsca, gdzie można pobrać darmowe pliki muzyczne. Wykonają obowiązkowe Zadanie 6.

Moduł 6 to czas na pokazanie przygotowanego filmu. Uczestnicy założą konto w serwisie YouTube i opublikują w nim swój film. Podzielą się także pomysłami na wykorzystanie programu w nauczaniu przedmiotu oraz podczas pracy w projektach eTwinning. Wykonają obowiązkowe Zadanie 7 i Zadanie 8.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych funkcji programu Windows Movie Maker
 • nabycie umiejętności importowania i umieszczania w projekcie filmowym grafiki, plików muzycznych i plików wideo
 • przybliżenie sposobów dodawania do projektu filmowego napisów i narracji
 • nabycie umiejętności utworzenia, zapisania i opublikowania filmu w serwisie YouTube
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów PDF i filmów instruktażowych, a także 8 obowiązkowych zadań do wykonania (7 zadań ocenianych).

1. Wprowadzenie do programu Movie Maker

 • Czy mam Windows Movie Maker w swoim komputerze? –
 • Ankieta – Moja wersja systemu operacyjnego
 • Interfejs programu Windows Movie Maker (dla XP i Vista/2.6)
 • Wprowadzenie do programu Windows Live Movie Maker 2012
 • Filmy instruktażowe
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 • Przykład 1 – film ze zdjęć
 • Przykład 2 – film z plików wideo

2. Tworzenie filmu ze zdjęć

 • Importowanie obrazów (wersje XP/Vista/2.6)
 • Tworzenie filmu ze zdjęć (wersje XP/Vista/2.6)
 • Zapisywanie projektu i filmu (wersje XP/Vista/2.6)
 • Dodawanie zdjęć do filmu (Windows Live Movie Maker)
 • Zapisywanie projektu i filmu (Windows Live Movie Maker)
 • Filmy instruktażowe
 • Instrukcja do Zadania 3 (wersje XP/Vista/2.6)
 • Instrukcja do Zadania 3 (Windows Live Movie Maker)
 • Zadanie 3

3. Tworzenie filmu z wideo

 • Dodawanie plików wideo (wersje XP/Vista – 2.6)
 • Instrukcja do Zadania 4 (wersje XP/Vista/2.6)
 • Instrukcja do Zadania 4 (Windows Live Movie Maker)
 • All Converter PRO – plik instalacyjny
 • Freemake Video Converter – plik instalacyjny
 • Zadanie 4

4. Napisy w Movie Maker

 • Przykład filmu z napisami
 • Dodawanie tytułów i napisów końcowych (wersje XP/Vista/2.6)
 • Napisy (Windows Live Movie Maker)
 • Filmy instruktażowe
 • Zadanie 5

5. Dźwięk w filmie

 • Dźwięk w filmie (dla XP i Vista/2.6)
 • Dźwięk w filmie (Windows Live Movie Maker)
 • Filmy instruktażowe
 • Gdzie można pobrać darmowe pliki muzyczne?
 • Zadanie 6

6. Publikacja filmu

 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube Dokument
 • Zadanie 7
 • Zadanie 8

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie iwykonywać kolejne zadania zgodnie z ich numeracją, ponieważ bazą do pracy w zadaniach 4, 5, 6 i 7 jest projekt filmowy wykonany w poprzednim dniu kursu.

Autorem kursu jest pan Wojciech Wasylko.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl