Music, Kids and Play

Music, Kids and Play

Przedmiot:
wychowanie przedszkolne

Nazwa szkoły:
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi Dziecięcy Sad

 Koordynatorzy:
Alina Wujcik

Szkoły partnerskie:
Dječji vrtić Varaždin (Chorwacja)
Materská škola Poľná 1 Košice (Słowacja)
Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb (Czechy)
Vrtec Tržič (Słowenia)

Obszary tematyczne:
języki obce, informatyka/TIK, język i literatura, edukacja medialna, muzyka

Języki:
angielski, chorwacki, czeski, polski, słowacki, słoweński

TwinSpace projektu:
https://twinspace.etwinning.net/11966/home
https://musickidsandplay.wordpress.com/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Nagrody w krajowych konkursach eTwinning w Czechach, Słowacji, Chorwacji i Słowenii

Ten projekt to międzynarodowa zabawa i nauka przedszkolaków poprzez piosenki. Głównym celem projektu było rozbudzanie aktywności wokalnej dzieci w przyjaznej atmosferze porozumienia międzynarodowego, zwrócenie uwagi na ogromną wartość znajomości języka angielskiego jako fundamentu komunikacji międzykulturowej oraz czerpanie radości z europejskiej współpracy zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

 

Wymiana informacji oraz komunikacja pomiędzy partnerami przebiegała na wielu płaszczyznach (muzyka, teksty, rysunek, gry edukacyjne, quizy, korespondencja, komunikacja), co dało możliwość pogłębiania wiedzy o innych krajach, wzbogacenie zasobu słownictwa. Atrakcyjność projektu zapewniało zastosowanie nowoczesnych technologii IT w zabawie edukacyjnej: wykorzystanie puzzli, dobieranek obrazkowo-filmowych, quizów obrazkowych z narodowymi symbolami krajów partnerskich. Ulubioną aktywnością uczniów stało się rysowanie filmików do piosenek, które są motywem przewodnim tej współpracy. Dzieci śpiewały piosenki słowiańskie oraz tłumaczone przez nauczycieli na język narodowy piosenki angielskie. Takie działania umożliwiły przedszkolakom doświadczanie poczucia przynależności narodowej. Uczyły się rozpoznawać symbole narodowe w działaniach artystycznych i edukacyjnych, a także poprzez zabawy muzyczne z rodzicami, tradycyjną korespondencję, rysunki, gry i quizy oraz wideokonferencje online z partnerami.

Ciekawą aktywnością był Europejski Festiwal Piosenki Słowiańskiej zorganizowany podczas plenerowego spotkania rodzinnego pod hasłem Europejskie smaki, gdzie rodzice, dziadkowie wspólnie przygotowywali aranżacje muzyczne, a następnie wykonywali je razem z dziećmi. Dodatkowe muzyczne spotkania warsztatowe z rodzicami–ekspertami stwarzały okazję do przyjaznej integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem.

Projekt został całkowicie zintegrowany z programem nauczania: obcowanie z językiem obcym nowożytnym, wzbogacanie słownika języka ojczystego, rozwijanie umuzykalnienia, zainteresowań matematycznych, plastycznych, umiejętności społecznych i krzewienie wartości, w tym poczucia przynależności do grupy, narodu, Europy.

Współpraca w projekcie w większości była oparta na koordynatorach, którzy inicjowali aktywność nauczycieli, dzieci i rodziców. Na początku stworzyli plan działań z wytyczonymi zadaniami i spotkaniami online. Często odbywały się one za pośrednictwem portali społecznościowych.

Współpraca przebiegała na wielu płaszczyznach:

  • wokalno-muzyczna – dzieci z partnerskich krajów wymieniły się nutami, tekstami i filmowymi prezentacjami charakterystycznych dla ich kraju przedszkolnych piosenek.
  • językowa –  tłumaczenie tekstów piosenek,
  • współpraca z rodzicami z różnych krajów, którzy stali się uczestnikami projektu wspierając nauczycieli jako eksperci językowi (tłumaczenia tekstów, artykulacja, ćwiczenia pamięciowe) oraz eksperci muzyczni (pomagali w przygotowaniach warsztatów i zagadek muzycznych, występowali przed dziećmi, brali udział w nagraniach filmowych),
  • artystyczna – dzieci współpracowały w zakresie tworzenia galerii obrazów do piosenek, a nauczyciele przygotowywali komiksy,
  • podział obowiązków w grupie koordynatorów projektu – każdy był odpowiedzialny za określony obszar działań na TwinSpace,
  • logistyczna – wymiana listów, dyplomów za udział w festiwalu piosenek, kartek świątecznych,
  • dydaktyczna – wspólnie opracowywali gry, quizy, puzzle, arkusze ewaluacyjne,
  • wewnątrzszkolna – tworzyły się zespoły, które integrowały kadrę przedszkola, wychowawców z podopiecznymi i środowiskiem lokalnym,
  • wykraczająca poza ramy projektu – partnerzy zaprzyjaźnili się ze sobą kontynuując współpracę już po zakończeniu projektu wspólnie tworząc bloga.

 

Nauczyciele i przedszkolaki korzystały z laptopów, tabletów, tablicy multimedialnej, smartfona, dyktafonu, aparatu fotograficznego, kamery, drukarki i skanera. Na TwinSpace prowadzono webinaria, rozmawiano na czacie i za pośrednictwem wewnętrznej poczty e-mail.  Skype sprawdził się podczas wideokonferencji, Youtube i Vimeo umożliwiły opublikowanie materiałów filmowych tworzonych za pomocą Picasa i MovieMaker. Materiałów dostarczały przedszkolaki rysując w MS Paint i Explain Everything. Oprócz tego, do produkcji materiałów dydaktycznych,  wykorzystano: Kizoa, Glogster, Padlet, Doodley, PollyDady, MakeBeliefsComixs, Powtoon, Animoto, Taxgedo, Magisto,LearningApps, Jigsaw, Audioboom, Canva, Quizizz, Zoondle, WordPress.

Projekt stworzył uczestniczącym nauczycielom możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju licznych kompetencji. Dla polskiej koordynatorki był jednym z kilku realizowanych w trakcie awansu zawodowego i przyniósł jej nagrodę nauczyciela innowatora.

Działania podlegały stałej ewaluacji poprzez obserwację postępów czynionych przez jego uczestników. Na bieżąco prowadzono rozmowy z dziećmi, regularnie komunikowano się z rodzicami, aby poznać ich zdanie na temat podejmowanych aktywności. Dodatkowo dla dzieci zostały przygotowane dwie ankiety z wykorzystaniem różnych narzędzi: Google Forms (Czechy) i PollyDaddy (Polska). Dla rodziców powstała ankieta w Google Forms,a dla nauczycieli w Quizz. Wyniki podsumowano za pomocą prezentacji w Emaze.

 

 Projekt powstał w odpowiedzi na muzyczne zainteresowania uczniów oraz różnorodne sytuacje i potrzeby pojawiające się w pracy naszego przedszkola. Do naszej placówki uczęszcza kilkoro dzieci, których rodzice pochodzą z różnych krajów i rozmawiają w różnych językach, co skłaniało przedszkolaków do zadawania pytań. Rozbudzone zainteresowania przełożyły się na ciekawość związaną z pochodzeniem człowieka, symbolami narodowymi czy miejscem położenia na mapie. Coraz częściej dostrzegaliśmy potrzebę rozmawiania o wielojęzyczności i znaczeniu komunikacji, porozumienia. Pozyskanie partnerów z krajów słowiańskich przyniosło nowe spostrzeżenia. Okazało się, że języki krajów słowiańskich podobnie wybrzmiewają, czasami niektóre wyrazy są nawet śmieszne. Radość towarzyszyła nam podczas wielu działań, spotkań, śpiewu, tańca, gier i zabaw muzycznych.

 Można dodać, że najbardziej emocjonalnym momentem był występ przed kamerą, a później przed prawdziwą publicznością. I choć nie wszystkie dzieci miały odwagę na nagranie piosenki, niektórym udało się zachęcić do wspólnego nagrania występu swoje mamy. Pozostali występowali w zaciszu domowym. Wzbogaciły swój repertuar o piosenki zagraniczne, a na prośbę „zaśpiewaj piosenkę” pytały z dumą: ”ale jaką? po polsku czy „po innemu języku?”.

Współpraca wielojęzykowa przy tłumaczeniu na języki słowiańskie stworzyła zestaw do zabaw na powitanie dnia w przedszkolu, który wykorzystujemy do zabaw muzyczno-ruchowych. Przedszkolaki są rozśpiewane i zadowolone z innowacyjnych form muzykowania międzynarodowego.

 

Koordynatorka

 

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach współpracy dostępne są na jego TwinSpace i stronie projektu.