Odznaka Jakości

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

 

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który relizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na eTwinning LIVE, w zakładce ‘Projekty’. Przy każdym projekcie znajduje się opcja "Ubiegaj się o odznakę jakości", która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu.

Projekty oceniane są w ciągu 14 dni.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.
  Aby ewaluacja była możliwa, TwinSpace projektu powinna być upubliczniona lub nauczyciel ubiegający się odznakę powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane do logowania dla Gościa projektu. Materiały umieszczone na TwinSpace powinny być opisane tak, aby umożliwić identyfikację szkoły, nauczyciela koordynatora np. przez umieszczenie w nazwie katalogu czy pliku skrótowej nazwy szkoły (zima_sp47Olsztyn.doc). Jest to szczególnie ważne w projektach, w których uczestniczy kilka polskich szkół! Jeśli wypracowane materiały umieszczone są na serwerach zewnętrznych to na upublicznionym TwinSpace należy zamieścić czytelną informację zawierającą odnośnik do tych materiałów.

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace i tworzenia konta "Gościa" można znaleźć w tegorocznej wersji poradnika eTwinning.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:
 
 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
 2. Integracja z programem nauczania
 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 5. Wykorzystanie technologii
 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

 

Europejska Odznaka Jakości

 

 

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, które:

1. W wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.

2. Co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do października 2016.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu www.etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.

Regulamin przyznawania KOJ oraz nominacji do EOJ

                                                                            
 

Szkoły i nauczyciele nagrodzeni Krajową i Europejską Odznaką Jakości
 

Rok przyznania odznaki Nazwa projektu Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa szkoły Typ szkoły Województwo Odznaka
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim Szkoła Podstawowa Dolnośląskie
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Joanna Duroł Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika Szkoła Podstawowa Dolnośląskie
2016 Greener eTwinners for a greener future Joanna Drążek Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku Gimnazjum Kujawsko-pomorskie
2016 Jestem zdrowy i bezpieczny Zofia Dzik Przedszkole nr 46 w Lublinie Przedszkole Lubelskie
2016 Complete my story Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach Szkoła Ponadgimnazjalna Lubelskie
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Aleksandra Gmerek Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu Gimnazjum Lubuskie
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Sylwia Mencewicz Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie Szkoła Podstawowa Mazowieckie
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Justyna Górska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie Szkoła Podstawowa Mazowieckie
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Sabina Piłat Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum "La Fontaine" w Warszawie
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Mazowieckie
2016 ЧТОБЫ НАШИ УРОКИ СТАЛИ ИНТЕРЕСНЕЕ Jadwiga Rosłoniec Gimnazjum nr 120 w Warszawie Gimnazjum Mazowieckie