Tydzień z osią czasu

Tydzień z osią czasu

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z osią czasu” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe aplikacje do wizualizacji historii/wydarzeń na osi czasu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie i zapisywania grafiki. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają dwie aplikacje do tworzenia osi czasu, za pomocą których można przedstawić nie tylko fakty historyczne, ale też przebieg działań projektowych lub dowolny temat posiadający elementy chronologii (np. historia miejscowości, szkoły, obserwacja wzrostu rośliny itp.).

W module 1 uczestnicy kursu zapoznają się z ciekawymi stronami związanymi z edukacją historyczną oraz przykładowymi osiami czasu, wykonanymi w różnych aplikacjach. Poznają także miejsca w Internecie, gdzie można pobrać zdjęcia do osi czasu będące w domenie publicznej lub dostępne na licencji Creative Commons.

W modułach 2 i 3 uczestnicy pracować będą z bezpłatną aplikacją Timetoast. Założą konto w serwisie, nauczą się wyszukiwania osi czasu przygotowanych przez innych użytkowników, poznają wszystkie funkcjonalności aplikacji w zakresie tworzenia i udostępniania linii czasu oraz wykonają dwa obowiązkowe zadania.

Moduł 4 poświęcony jest na pracę z bezpłatną aplikacją myHistro. Uczestnicy założą konto w serwisie, poznają możliwości aplikacji w zakresie tworzenia osi czasu, dodawania i edytowania wydarzeń, wstawiania multimediów i udostępniania osi czasu. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5.

Cele kursu

 • poznanie serwisów internetowych udostępniających grafikę będącą w domenie publicznej lub dostępną na licencji Creative Commons,
 • poznanie funkcjonalności serwisów Timeroast i myHistro do wizualizacji wydarzeń na osi czasu,
 • nabycie umiejętności tworzenia, publikowania i udostępniania przygotowanych osi czasu,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz trzy obowiązkowe zadania do wykonania, z których dwa polegać będą na utworzeniu autorskich osi czasu.

 1. Wprowadzenie
 • Poznanie stron przydatnych w edukacji historycznej
 • Przegląd przykładowych osi czasu wykonanych w różnych aplikacjach
 • Zapoznanie się z serwisami udostępniającymi grafikę na wolnych licencjach
 1. Timetoast– zakładanie konta
 • Rejestracja i ustawienie konta
 • Wyszukiwanie osi czasu w serwisie Timetoast
 • Zadanie 1
 • Forum „Polecam linie”
 1. Timetoast – tworzenie i udostępnianie osi czasu
 • Tworzenie nowej linii (osi) czasu
 • Dodawanie pojedynczego wydarzenia
 • Udostępnianie linii czasu
 • Zadanie 2
 • Moja linia czasu
 1. myHistro – tworzenie i udostępnianie osi czasu
 • Zakładanie konta i ustawienia profilu
 • Dodawanie pojedynczego wydarzenia do osi czasu
 • Tworzenie stories (oś czasu z mapą)
 • Dodawanie filmu do osi czasu
 • Publikowanie własnych filmów w serwisie YouTube
 • Dodawanie innych komponentów do linii czasu
 • Publikowanie i udostępnianie linii czasu
 • Zadanie 3.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy Timetoast” i „Forum pomocy myHistro”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl