Publikacje

The Meaning of eTwinning

Publikacja w wersji anglojęzycznej zawierająca podsumowanie dotychczasowej działalności programu eTwinning opierające się na opiniach ekspertów towarzyszących działalności Programu od samego początku oraz  zaangażowanych eTwinnerów obserwujących wpływ projektów na swoich uczniów, szkoły i ich samych.

 

 

Zwycięski projekty w konkursie eTwinning 2016

Opisy dziewiętnastu zwycięskich projektów nagrodzonych w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Nagrody przyznano w kategoriach wiekowych oraz kategoriach specjalnych takich jak: przedmioty matematyczno-przyrodnicze, kultura, historia i społeczeństwo, pierwszy projekt eTwinning.

 

 

The Web We Want - Nauczyciel online. Przewodnik

Publikacja zawiera liczne scenariusze zajęć oraz arkusze robocze, które można wykorzystać w pracy z uczniami zapoznając ich z niezwykle ważnym tematem bezpieczeństwa w Sieci. Pojawiają się tu również zagadnienia dotyczące praw autorskich i netykiety oraz liczne aktywności rozwijające szereg kompetencji kluczowych. 

 

 

Pokolenie eTwinning, świętujemy 10 lat programu eTwinning 

W książce zamieszczono inspirujące historie 44 uczniów z 11 krajów, którzy w ramach projektów współpracowali z 34 krajami. Książka podzielona jest na pięć rozdziałów poświęconych następujących tematom: poszanowanie różnorodności kultury europejskiej, radość z odmiennego doświadczenia edukacyjnego, rozwój osobisty, nabywanie nowych umiejętności, wpływ na decyzje dotyczące przyszłości.

 

 

 

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku - wersja 2015

Najnowsza wersja przewodnika po platformie i narzędziach eTwinning. Zawiera m.in. szczegółowe informacje nt. eTwinning LIVE – proces rejestracji, szukanie partnera, rejestracja projektu oraz TwinSpace – narzędzia do współpracy (wersja obowiązująca od września 2015).

 

Program eTwinning. Rejestracja i narzedzia krok po kroku dostępny jest w formatach:

eTwinning w Polsce, Polska w eTwinningu. 10 lat programu eTwinning

Publikacja zawiera podsumowanie 10 lat Programu w Polsce. Przedstawia statystyki, opinie ekspertów, którzy towarzyszą eTwinningowi niemal od początku jego historii, opinie samych nauczycieli, którzy przez 10 lat realizowali liczne nagradzane projekty, nieco historii i najciekawsze wydarzenia mijającej dekady Programu.

Publikacja eTwinning w Polsce, Polska w eTwinningu. 10 lat programu eTwinning do pobrania w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2015”

Publikacja przedstawia dziewiętnaście projektów nagrodzonych w konkursie krajowym eTwinning 2015. Są tu projekty zrealizowane i oceniane w kategoriach wiekowych, czyli realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także projekty z zakresu nauk ścisłych, związane ze świadomym użytkowaniem Internetu, przedsiębiorczością, a także Debiut roku 2015.

Publikacja Zwycięskie projekty w konkursie Nasz projekt eTwinning – 2015 do pobrania w formacie PDF

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku wersja 2014

Najnowsza wersja przewodnika po platformie i narzędziach eTwinning. Zawiera m.in. szczegółowe informacje nt. Pulpitu – proces rejestracji, szukanie partnera, rejestracja projektu oraz  nowej TwinSpace – narzędzia do współpracy (wersja obowiązująca od września 2014).

Poradnik można pobrać w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2014

Publikacja przedstawia dwadzieścia dwa projekty nagrodzone w konkursie krajowym eTwinning 2014. Są tu projekty zrealizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także projekty z zakresu nauk ścisłych, związane ze świadomym użytkowaniem Internetu”, a także Debiut roku 2014.

Publikacja „Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2014" w formacie e-booka w programie ISSUU

Publikacja „Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2014” w formacie PDF.

Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole
Stosowanie telefonów komórkowych na lekcji, w wielu szkołach jest zabronione. Ale może zamiast zakazu warto wykorzystywać w procesie edukacyjnym rozwijające się technologie komunikacyjne, także pod postacią telefonu. Telefon komórkowy stał się jednym z wielu urządzeń, z których uczniowie korzystają na co dzień. Może warto by nauczyciele dostrzegli potencjał, jaki mają w zasięgu ręki.

Przewodnik opracowany przez Austrian Institute for Applied Telecommunications (OIAT) w sposób jasny i przejrzysty ujmuje różne aspekty stosowania telefonu komórkowego w szkole oraz podpowiada jak radzić sobie z zagrożeniami i wykorzystywać szanse jakie oferuje. Polska wersja przewodnika została przygotowana przez FRSE w ramach realizacji projektu „W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy” wspieranego jako zadanie publiczne przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Broszura "Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole" w formacie pdf.

W cyfrowym świecie
Broszura „W cyfrowym świecie” została przygotowana z myślą o osobach, które stykają się z cyfrowym światem po raz pierwszy. Można tu znaleźć najważniejsze informacje dotyczące Internetu, jego zasobów i możliwości. Publikacja powstała w ramach realizacji zadania publicznego – projektu „W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy” wspieranego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Broszura „W cyfrowym świecie” do pobrania w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2013
Publikacja przedstawia dziewiętnaście projektów nagrodzonych w konkursie krajowym eTwinning 2013 oraz sześć projektów nagrodzonych w tym roku w konkursie europejskim. Są tu projekty zrealizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także projekty z zakresu nauk ścisłych, związane z Europejskim Rokiem Obywateli, a także Debiut roku 2013.

Publikacja „Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2013" w formacie e-booka w programie ISSUU

Publikacja „Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2013” w formacie PDF.

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku wersja 2013
Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji, internetowych narzędzi przydatnych do szukania partnerskiej szkoły – Desktop, prowadzenia współpracy oraz możliwości zamieszczania powstałych w jej trakcie materiałów – TwinSpace (najnowsza wersja obowiązująca od września 2012 r.), a także Dziennik projektu oraz Glosariusz.

Poradnik można pobrać w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2012
Publikacja przedstawia siedemnaście projektów nagrodzonych w konkursie krajowym eTwinning 2012 oraz dwa projekty nagrodzone w tym roku w konkursie europejskim. Są tu projekty zrealizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także projekty z zakresu nauk ścisłych, czy też realizowane w bibliotece szkolnej. Dodatkowo przedstawiamy  laureatów kategorii tematycznych w konkursie eTwinning 2012, takich jak Maria Skłodowska-Curie oraz Wnukowie i Dziadkowie.

Publikacja „Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2012” w formacie PDF.

eTwinning dziś
Książka z serii „Nauczyciele mają głos” zatytułowana „eTwinning dziś” to zbiór wypowiedzi nauczycieli z różnych krajów europejskich, w których dzielą się swoimi licznymi i różnorodnymi doświadczeniami związanymi z eTwinningiem.

Publikacja "eTwinning dziś" do pobrania w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2011
Przedstawiamy najciekawsze projekty, najwyżej ocenione przez komisję konkursową, mając nadzieję, że zainspirują one i zachęcą kolejnych nauczycieli i uczniów do korzystania z fascynujących możliwości programu eTwinning. Znajdują się tutaj obszerne opisy 16 projektów – laureatów ogólnopolskiego konkursu eTwinning w roku 2011 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Pobierz publikację w formacie PDF.

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku
Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji, internetowych narzędzi przydatnych do szukania partnerskiej szkoły – Desktop, prowadzenia współpracy oraz możliwości zamieszczania powstałych w jej trakcie materiałów – TwinSpace, a także Dziennik projektu oraz Glosariusz.

Poradnik można pobrać w formacie PDF.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning2010
Przedstawiamy najciekawsze projekty, najwyżej ocenione przez komisję konkursową, mając nadzieję, że zainspirują one i zachęcą kolejnych nauczycieli i uczniów do korzystania z fascynujących możliwości programu eTwinning. Znajdują się tutaj obszerne opisy 21 projektów – laureatów ogólnopolskiego konkursu eTwinning w roku 2010 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Pobierz publikację w formacie PDF.

eTwinning w Polsce – to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości
eTwinning w Polsce – to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości" – wydane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning. W publikacji zamieszczone zostały projekty eTwinning, których koordynatorami byli: D. Bartkowiak-Siekańska, E. Ciemięga, P. Ciemięga, E. Kurzak, B. Lenartowicz, A. Łukomska, A. Szczepaniak, R. Wojtaś, M. Żołna.

Pobierz 5lat_eTwinning.pdf 12,35 MB

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Pięciolecie programu eTwinning jest okazją do podsumowania jego wyników, jak i próbą przewidywania miejsca projektów eTwinning w edukacji w przyszłości. Kolejne artykuły poświęcone są wybranym rodzajom działań w programie:
Alicja Pietrzak – Znaczenie i rozwój programu eTwinning w Polsce na tle Europy,
Elżbieta Gajek –- Kompetencje kluczowe w projektach międzynarodowych programu eTwinning,
Jarosław Krajka – Technologie informacyjne i komunikacyjne w projektach współpracy na odległość – od eTwinningu 1.0 do eTwinningu 2.0,
Arkadiusz Orłowski – Rola projektów eTwinning w edukacji matematyczno-przyrodniczej,
Małgorzata Szulc-Kurpaska – Projekty eTwinning w przedszkolach,
Dominika Bargieł – Projekty eTwinning w języku polskim jako przykład promowania języka ojczystego,
Janina Zielińska – Promocja języka francuskiego na przykładzie projektów eTwinning,
Bożena Boryczka – Biblioteka szkolna – dobre miejsce na projekt eTwinning,
Elżbieta Gajek – Kurs online dla nauczycieli: „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?”

Pobierz publikację w polskiej wersji językowej

Pobierz publikację w angielskiej wersji językowej
/sites/etwinning.pl/files/e-bookENpoj.pdf