School Education Gateway

School Education Gateway

Wiecie, że nazwa użytkownika i hasło, których używacie podczas logowania się na eTwinning Live to uniwersalny klucz do efektywnego rozwoju zawodowego?

Skorzystajcie z nich i sprawdźcie co przygotowano dla Was na School Education Gateway (SEG). Za pośrednictwem SEG szkoły z całej Europy mogą korzystać z finansowania oferowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmującego wsparcie szkoleń i prowadzenia zajęć dydaktycznych służących doskonaleniu zawodowemu oraz wsparcie udziału w partnerstwach na rzecz projektów edukacyjnych. SEG proponuje szkołom trzy narzędzia służące przygotowywaniu wniosków dla programu Erasmus+: Katalog kursów, Oferty dla mobilnych oraz Partnerstwa strategiczne.

 

Katalog kursów

Specjalny katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej, który zawiera informacje na temat kursów doskonalenia zawodowego w toku pracy, seminariów i innych propozycji dostępnych w Europie dla nauczycieli, edukatorów nauczycieli i personelu niepedagogicznego pracującego w szkolnictwie (od przedszkolnego aż do średniego drugiego stopnia).

Koszt uczestnictwa w kursach może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej). Więcej informacji o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm.

Jest to również wspaniała możliwość dla organizatorów szkoleń, którzy dzięki SEG mogą poinformować nauczycieli o swojej ofercie.

Już wkrótce rozpoczynają się wyjątkowo interesujące szkolenie:

 

Oferty dla mobilnych

Jest to lista ofert prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji pracy za granicą dla kadry szkolnej.

Doskonalenie zawodowe może odbywać się poprzez rozmaite formy mobilności edukacyjnej kadry, w tym obserwację pracy lub prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole lub innej organizacji za granicą.

Tego rodzaju działania przyczyniają się do uzyskania szerszego spojrzenia na edukację, a także do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Baza danych ofert związanych z mobilnością edukacyjną stanowi ogniwo łączące organizacje wysyłające i przyjmujące. Organizacje zainteresowane przyjmowaniem na okres mobilności nauczycieli i innej kadry edukacji szkolnej mogą zamieszczać w bazie swoje anonsy, podczas gdy nauczyciele zainteresowani wyjazdem sami mogą przeglądać różne oferty.

Koszt uczestnictwa kadry w działaniach z zakresu mobilności może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej). Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

 

Partnerstwa strategiczne

To wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów. Celem wspierania przez Erasmus+ partnerstw strategicznych jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Partnerstwa strategiczne mają z reguły na celu współpracę między organizacjami ustanowionymi w krajach programu. Organizacje zainteresowane nawiązaniem strategicznego partnerstwa mogą umieszczać swoje anonsy w bazie danych lub przeglądać oferty zamieszczone przez innych członków.

Koszty partnerstw strategicznych mogą być pokryte z funduszy programu Erasmus+ (zob. Akcja2: Partnerstwa strategiczne). Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm.

 

Zasoby

Ten dział polecamy Waszej szczególnej uwadze. Znajdziecie w nim liczne materiały, przewodniki, praktyczne wskazówki, które pomogą Wam wykorzystać ogromne możliwości Programu, w jak największym zakresie, np:

 

Wiadomości

SEG to również ciekawe artykuły ściśle związane z nowymi trendami w edukacji i  inspirującymi przykładami. Odwiedzając portal regularnie będziecie z nimi na bieżąco:

Strony tematyczne

Liczne i przydatne materiały wspomagające rozwój kompetencji, rozwój zawodowy i nie tylko!

Gorąco zachęcamy do skorzystania z ofert znajdujących się na SEG, logowania się, udostępniania kursów, komentowania artykułów i wyrażania opinii, jednym słowem aktywnego udziału w budowaniu i rozwijaniu tego portalu!