Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 01.12.2016.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
13 527 40 283 19 154

W poprzednich latach»

Polska na tle Europy

kraj projekty szkoły nauczyciele
Albania 523 866 1900
Armenia 536 80 330
Austria 1380 1374 2947
Azerbejdżan 251 107 249
Belgia 2319 1896 4769
Bośnia i Hercegowina 189 365 726
Bułgaria 3899 2629 6447
Chorwacja 2291 1554 5878
Cypr 1275 539 1934
Czechy 5862 3392 8238
Dania 1622 1761 5973
Estonia 1967 763 3450
Finlandia 2355 2019 5144
Francja 14991 17 104 37708
Grecja 9788 10482 19335
Gruzja 904 188 350
Hiszpania 13753 12524 35624
Holandia 2117 1820 5913
Irlandia 1033 1217 1742
Islandia 713 312 1156
Liechtenstein 2 11 16
Litwa 3688 1698 5731
Luksemburg 211 124 420
Łotwa 2147 1054 4734
Malta 1111 210 1945
Mołdawia 435 106 199
Niemcy 7411 7363 16502
Norwegia 1801 1459 4038
Polska 19154 13 527 40283
Portugalia 5039 2828 9864
Republika Macedonii 601 261 504
Rumunia 10577 7361 20403
Serbia 674 675 1389
Słowacja 5819 2490 7150
Słowenia 2032 625 2363
Szwecja 2428 3026 7783
Tunezja 395 89 325
Turcja 13625 39253 79794
Ukraina 1343 443 828
Węgry 1649 1655 3579
Wielka Brytania 8901 12653 22898
Włochy 15587 13091 47369
Razem 172398 170994 427930