Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 15.03.2017.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
13 752 41 771 20 111

W poprzednich latach»

województwo nauczyciele projekty szkoły
dolnośląskie 2 213 1 368 772
kujawsko-pomorskie 2 211 1 588 709
lubelskie 2 143 1177 683
lubuskie 1 453 925 519
łódzkie 2 172 1 458 782
małopolskie 2 896 1 987 1131
mazowieckie 5 862 3 606 1 870
opolskie 1 329 788 445
podkarpackie 2 663 1156 804
podlaskie 1 241 879 417
pomorskie 1 828 1 152 621
śląskie 6 928 5 356 2 233
świętokrzyskie 1 447 752 478
warmińsko-mazurskie 2 129 1 061 626
wielkopolskie 3 405 2 180 1 075
zachodniopomorskie 1 878 888 563
Poza granicami kraju 41 9 22

 

Polska na tle Europy

kraj projekty szkoły nauczyciele
Albania 690 890 2 007
Armenia 595 145 618
Austria 1 426 1 417 3 052
Azerbejdżan 280 109 255
Belgia 2 405 1 943 4 993
Bośnia i Hercegowina 264 391 819
Bułgaria 4 113 2 687 6 619
Chorwacja 2 485 1 611 6 477
Cypr 1 318 537 2 001
Czechy 6 060 3 494 8 682
Dania 1 671 1 781 6 137
Estonia 2 044 774 3 517
Finlandia 2 469 2 059 5 330
Francja 15 565 17 554 39 397
Grecja 10 179 10 679 19 838
Gruzja 10 70 188 352
Hiszpania 14 609 12 860 38 269
Holandia 22 00 1 863 6 017
Irlandia 1 066 1 247 1 810
Islandia 730 300 1 174
Lichtensztajn 4 11 18
Litwa 3 998 1 696 5 289
Luksemburg 217 125 447
Łotwa 2 279 1 068 5 004
Malta 1 160 222 2 094
Mołdawia 492 111 216
Niemcy 7 683 7 512 17 162
Norwegia 1 854 1 474 4 213
Polska 2 0111 13 752 41 771
Portugalia 5 361 2 945 10 766
Republika Macedonii 670 289 588
Rumunia 11 259 7 601 21 309
Serbia 872 792 1 728
Słowacja 6 046 2 558 7 458
Słowenia 2 119 642 2 507
Szwecja 2 512 3 087 8 095
Tunezja 472 149 494
Turcja 14 970 42 149 91 607
Ukraina 1 604 547 1 036
Węgry 1 704 1 711 3 720
Wielka Brytania 9 148 12 840 23 470
Włochy 16 547 13 205 49 684
Razem 182 321 177 015 456 040