Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 07.09.2017.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
14 066 44 309 21 166

W poprzednich latach»

województwo nauczyciele projekty szkoły
dolnośląskie 2 415 1 479 823
kujawsko-pomorskie 2 420 1 694 729
lubelskie 2 218 1 239 700
lubuskie 1 503 956 523
łódzkie 2 283 1 558 797
małopolskie 3 117 2 105 1 162
mazowieckie 6 287 3 852 1 917
opolskie 1 497 853 464
podkarpackie 2 775 1 222 804
podlaskie 1 264 910 423
pomorskie 1 926 1 225 636
śląskie 7 224 5 574 2 257
świętokrzyskie 1 527 798 490
warmińsko-mazurskie 2 221 1 137 637
wielkopolskie 3 715 2 360 1 113
zachodniopomorskie 1948 917 576
Poza granicami kraju 50 12 24

 

Polska na tle Europy

kraj projekty szkoły nauczyciele
Albania 1 055 918  2 477
Armenia  694  210 929
Austria  1 489 1 465 3 378
Azerbejdżan 403 120 341
Belgia  2 496  1 983  5 200
Bośnia i Hercegowina  359 406  843
Bułgaria  4 359 2 760 6 965
Chorwacja 2 731  1 455 6 878
Cypr 1 373  555 2 075
Czechy  6 359  3 559  8 920
Dania  1 756 1 828  6 355
Estonia  2 172  814  3 691
Finlandia  2 613 2 113  5 579
Francja 16 168 18 057 41 375
Grecja  10 553  11 127 21 132
Gruzja  1 398 303 592
Hiszpania 15 316  13 247  40 227
Holandia 2 284  1 919 6 249
Irlandia  1 092 1 288 1 907
Islandia 749 300 1 211
Liechtenstein  4 11 16
Litwa  4 338 1 784  5 564
Luksemburg  225  127 457
Łotwa  2 484 1 094  5 402
Malta  1 228  228 2 248
Mołdawia  572  139 278
Niemcy 7 997 7 754 18 068
Norwegia  1 939   1 512 4 361
Polska 21 178 14 0253 44 319
Portugalia  5 819  1 593  11 440
Republika Macedonii  732  305 661
Rumunia 11 900 7 840 22 121
Serbia  1 096  844  1 929
Słowacja  6 422  2 629 7 755
Słowenia  2 266  664  2 717
Szwecja 2 606 3 145  8 503
Tunezja  574  149  510
Turcja  16 749 44 065  98 313
Ukraina  1 937 576 1 073
Węgry 1 804 1 765 3 876
Wielka Brytania  9 417 13 176  24 368
Włochy  17 423 13 712 53 270
Razem