Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 31.12.2017.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
14 824 48 061 23 278

W poprzednich latach»

województwo nauczyciele projekty szkoły
dolnośląskie 2 674 1 672 870
kujawsko-pomorskie 2 667 1 891 771
lubelskie 2 429 1 390 732
lubuskie 1 648 1 033 551
łódzkie 2 460 1 743 849
małopolskie 3 379 2 367 1 232
mazowieckie 6 672 4 347 2 032
opolskie 1 606 927 482
podkarpackie 2 994 1 329 841
podlaskie 1 395 990 464
pomorskie 2 180 1 425 701
śląskie 7 675 6 051 2 331
świętokrzyskie 1 672 903 506
warmińsko-mazurskie 2 430 1 265 671
wielkopolskie 4 081 2 683 1 177
zachodniopomorskie 2 139 1 008 587
Poza granicami kraju 47 13 26

 

Polska na tle Europy

kraj projekty szkoły nauczyciele
Albania 1 534 1 066  3 314
Armenia  830  233 1 101
Austria  1 571 1 512 3 574
Azerbejdżan 567 231 624
Belgia  2 682  2 022  5 633
Bośnia i Hercegowina 949 397 946
Bułgaria  4747 2 895 7 421
Chorwacja 3 153  1 589 7 671
Cypr 1 514  597 2 216
Czechy  6 867  3 652 9 417
Dania  1 874 1 874  6 648
Estonia  2 355  843  3 887
Finlandia  2 879 2 180  5 953
Francja 17 696 18840 44 128
Grecja  11 740  7 862 22 301
Gruzja  1 638 312 734
Hiszpania 17 176  13 942  44 273
Holandia 2 451  1 995 6 556
Irlandia  1  198 1 351 2 053
Islandia 786 275 1 241
Liechtenstein  7 11 20
Litwa  4 840 1 876  5 985
Luksemburg  246 129 488
Łotwa  2 700 1 101  5 587
Malta  1 309  236 2 368
Mołdawia  710  148 294
Niemcy 8 601 8 009 19 216
Norwegia  2 133   1 476 4 692
Polska 23 278 14 824 48 061
Portugalia  6 625  1 595  12 730
Republika Macedonii  845  312 734
Rumunia 13 203 8 244 23 524
Serbia  1 334  946 2 324
Słowacja 7 091  2 745 8 310
Słowenia  2 526  698  2 978
Szwecja 2 789 3 045 8 963
Tunezja  718  262  680
Turcja  20 584 49 602  118 731
Ukraina  2 416 681 1 288
Węgry 1 980 1 781 4 146
Wielka Brytania  9 958 13 483  25 099
Włochy  19 597 13 093 58 929
Razem