Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria

Warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria międzynarodowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą własny projekt eTwinning.

Kryteria wyboru uczestników uzależnione są od profilu spotkania. Rekrutacje na poszczególne spotkania są ogłaszane około 1-2 miesięcy przed datą szkolenia.

W zależności od rodzaju spotkania w każdym, w którym został ogłoszony nabór, weźmie udział od 2 do 10 nauczycieli z Polski, a w przypadku międzynarodowych spotkań organizowanych w Polsce do 25 nauczycieli.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na:


Nabór na szkolenia:

Bardzo prosimy o obserwację pozycji „status” szkoleń, w której poszczególne informacje oznaczają:

 • przed ogłoszeniem naboru – rekrutacja odbędzie się, ale jest zbyt wcześnie na jej ogłoszenie;
 • nabór ogłoszonyna naszej stronie w Aktualnościach pojawiło się ogłoszenie z informacją o rekrutacji na dane spotkanie; w przypadku spełniania wszystkich kryteriów można zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz elektroniczny dostępny w ogłoszeniu (żaden inny sposób np. poprzez mail, telefon, FB nie jest akceptowany);
 • rekrutacja w toku – zakończyliśmy etap przyjmowania elektronicznych zgłoszeń; tworzona jest grupa polskich uczestników z listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
 • rekrutacja zamknięta – lista uczestników z Polski jest już zamknięta;
 • spotkanie zakończoneetap po otrzymaniu sprawozdań od nauczycieli polskich uczestniczących w spotkaniu.

Poniżej zamieszczamy planowane szkolenia w 2018 roku:

 

Seminaria międzynarodowe:

Spotkania mające na celu nawiązanie kontaktów i założenie własnych projektów eTwinning

Warsztaty doskonalenia zawodowego:

Szkolenia skupiające się na konkretnych zagadnieniach mające na celu rozwijanie określonych kompetencji

 • 29-30 stycznia 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Collaborative teaching and learning with ICT tools
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: rekrutacja zamknięta
 • 5-6 marca 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Entrepreneurial Learning with ICT tools
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: rekrutacja zamknięta
 • 26-27 marca 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Future Classroom Scenarios
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: rekrutacja zamknięta
 • 6-8 marca 2018, Kopenhaga, Dania, WDZ – Toolcamp on 21st Century Skills
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: rekrutacja zamknięta
 • 19-21 kwiecień 2018, Grecja: WDZ – Cultural Heritage
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: rekrutacja w toku
 • czerwiec 2018, Łotwa: WDZ – History, arts and culture
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • 25-29 czerwca 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Science, Technology, Engineering and Mathematics in primary 
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • 2-6 lipca 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Summer Academy
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • wrzesień 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Make learning accessible
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • 15-19 października 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Programming for the 21st century classroom
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • 12-16 listopada 2018, Bruksela, Belgia, FCL: Digital citizenship for the future classrooms
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru