Tydzień z mapą mentalną

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z mapą mentalną”.

Cel główny: utworzenie autorskiej mapy mentalnej wykorzystującej tekst, zdjęcia i filmy.

Cele szczegółowe:

  • poznanie historii i podstaw metodologicznych pracy z mapami mentalnymi,
  • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania map mentalnych w projektach i pracy codziennej nauczyciela,
  • poznanie sposobów korzystania z map na poszczególnych etapach kształcenia,
  • poznanie i przećwiczenie interfejsu SpicyNodes,
  • sprawne korzystanie z poradnika PDF, filmu instruktażowego i innych pomocy do kursu,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński. Niniejsze szkolenie trwa 7 dni i ma charakter zadaniowy.
Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy na której dostępne są wszystkie materiały szkoleniowe i zadania.
W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera na forum „Kącik pytań i odpowiedzi". Kursant powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. 

Warunkiem pomyślnego zakończenia kursu jest:

  • utworzenie autorskiej mapy mentalnej i umieszczenie do niej linku na forum „Moja mapa mentalna",
  • aktywność w czasie kursu - udział w dyskusjach na forach opisanych w zadaniach szkolenia,
  • wypełnienie / przesłanie ankiety ewaluacyjnej.

Uczestnicy kończący szkolenie otrzymają zaświadczenie.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl