Tydzień z RealTimeBoard

Tydzień z RealTimeBoard

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na  stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z RealTimeBoard”.

Cel główny: zapoznanie się z narzędziem do współpracy synchronicznej i asynchronicznej typu internetowa tablica szkolna (whiteboard) – RealTimeBoard, która umożliwia wspólną pracę nad tekstem, zdjęciami, filmami z wykorzystaniem czatu oraz opcji do archiwizowania wypracowanych wspólnie materiałów.

Cele szczegółowe:

·poznanie możliwości narzędzia RealTimeBoard,

·przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzia podczas sesji na żywo w umówionych wcześniej terminach,

·zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania RealTimeBoard w projektach i pracy codziennej nauczyciela,

·poznanie sposobów korzystania z narzędzia na poszczególnych etapach kształcenia,

·umiejętne organizowanie samokształcenia.

Autorem kursu jest pan Adam Stępiński. Niniejsze szkolenie trwa 7 dni i ma charakter zadaniowy.
Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy na której dostępne są wszystkie materiały szkoleniowe i zadania.
W miarę potrzeb korzystają oni z pomocy trenera na forum „Kącik pytań i odpowiedzi”. Kursant powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-1,5 godziny prywatnego czasu.

Warunkiem pomyślnego zakończenia kursu jest:

·udział w sesjach na żywo na platformie RealTimeBoard,

·aktywność w czasie kursu – udział w dyskusjach na forach opisanych w zadaniach szkolenia,

·wypełnienie / przesłanie ankiety ewaluacyjnej.

Uczestnicy kończący szkolenie otrzymają zaświadczenie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl